פחת ינוכה אם נוכה בפועל בלבד

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265 … [Read more...]

מי שמעסיק עובד מחברת כח אדם חשוף לתביעת שיבוב מהמוסד לביטוח לאומי

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265 … [Read more...]

החשד לשוחד

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265 … [Read more...]

מיסוי מקרקעין בעסקת פינוי בינוי: דמי הפינוי עשויים להיכלל כחלק מ"שווי המכירה" לצורך מס רכישה

מאמרים וכתבות מיסוי מקרקעין בעסקת פינוי בינוי: דמי הפינוי עשויים להיכלל כחלק מ"שווי המכירה" לצורך מס רכישה 21.10.2010 | "עו ד שלום לוי אין חולק שחשיבותם של פרויקטים מסוג פינוי בינוי היא רבה, ותרומתם להתחדשות העירונית אינה מוטלת בספק. אך במקרה בו … [Read more...]

"טוב שכן קרוב מאח רחוק"

דינא דבר מצרא־דינו של בן המיצר - מעט מן המקרקעין בראי התלמוד קצת היסטוריה - פרק הזמן שעבר עד להתגבשותו "הסופית" של חוק המקרקעין 1969 היה כ־ 20 שנה. הצעת החוק משנת 1964 )בהמשך לוועדות משנת 1949 ו 1959 ( התבססה על המשפט האירופאי ולא תמכה באימוץ … [Read more...]

קביעת "יום המכירה " בהסכם מכר מקרקעין בעל תנאי מתלה

מאמרים וכתבות קביעת "יום המכירה" בהסכם מכר מקרקעין בעל תנאי מתלה 18.11.2010 | "עו ד שלום לוי לצורך חישוב השבח במכירת זכות במקרקעין, או פעולה באיגוד מקרקעין, קובע סעיף 19 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ" –ג 1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין") את "יום … [Read more...]

מיסוי מקרקעין – מכירת דירה לאחר גירושין, בטרם חלפו 4 שנים ממכירת דירת בן הזוג בתקופת הנישואין

מאמרים וכתבות מיסוי מקרקעין – מכירת דירה לאחר גירושין, בטרם חלפו 4 שנים ממכירת דירת בן הזוג בתקופת הנישואין 24.10.2010 | "עו ד שלום לוי בהחלטה מעוררת עניין נקבע, כי האישה מורשית למכור את הדירה בפטור ממס שבח, בטרם יחלפו ארבע השנים ממועד מכירת דירת … [Read more...]

התאגדות בכירים באמצעות חברה – ביטוח לאומי ותוכניות אופציות

לאחרונה מתקיימת מציאות לפיה עצמאים בעלי הכנסה גבוהה ובכירים במשק מעניקים את שירותיהם באמצעות חברה שהקימו. גישה זו החלה כבר ביום 01.08.2009 במועד הנ"ל נכנסה לתוקפה אחת מההוראות בחוק התייעלות הכלכלית לשנים 2009 ו – 2010, שלפיה הוכפלה תקרת ההכנסה … [Read more...]

השינויים הצפויים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג – 1963

מאמרים וכתבות השינויים הצפויים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה , ) התשכ" -ג 1963 20.11.2010 | "עו ד שלום לוי בהתאם להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 (תיקוני חקיקה) התשע" –א 2010. ביום ה-18.10.2010 אושר חוק ההסדרים בקריאה ראשונה בכנסת, … [Read more...]

בדיקה

קצת תוכן מעניין … [Read more...]