ביטאון 29

 עדכון סכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה  הוראת ביצוע 1/2016                 מס רכישה דירת מגורים יחידה – יום הרכישה 16.01.2016 – 15.01.2017 על חלק השווי שעד 1,600,175 ₪ לא ישולם מס על החלק שבין 1,600,175 ₪ - 1,898,005 ₪ … [Read more...]

ביטאון מס' 28

הרחבה מצד אחד וצמצום מצד אחר בהקלה במס רכישה     הכותב: עו"ד שלום לוי  פרק ג לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה- 1974 (להלן: "התקנות")’ שכותרתו "פטורים, הנחות והקלות" נועד להטיב עם רוכשים בעלי נכות (העומדים בקריטריונים … [Read more...]

ביטאון מס' 27 – עמדת בתי המשפט ביחס לעמידת החייבים בקריטריונים לקבלת הפטר בהוצאה לפועל

בהמשך למאמרים קודמים שפרסמנו בנושא (ביטאון מספר 16 ו- 20) עדכנו, כי הכנסת אישרה את התיקון לחוק ההוצאה לפועל (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים) (הוראת שעה), התשע"ה-  2014 (להלן: "החוק"). לאחר כניסתו לתוקף של החוק, החלו חייבים להגיש בקשות לקבלת הפטר … [Read more...]

ביטאון מספר 26 – באיזה מצב זוכה יכול לקבל עדיפות על פני זוכים אחרים, מקום בו מדובר בחייב לו נושים רבים?

  במסגרת תיקון מספר 29 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן: "החוק"), תוקף סעיף 76 לחוק אשר מביא עימו בשורה חדשה לטובת זוכים, אשר מנסים לגבות את חובם מחייב, אשר לו כמה נושים אשר פועלים עמו במקביל כנגד החייב. בעבר, זוכה אשר היה מצליח … [Read more...]

בטאון מס' 25

 תיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין  החזר מס שבח והקלה בהעברות לקרובים  הכותב: עו"ד שלום לוי מפירמת: "שלום לוי, משרד עורכי דין"                                                                                                                           … [Read more...]

בטאון מספר 24.

האם התשלום לעורך דינו של הקבלן ממוסה במס רכישה?  הכותבים: עו"ד שלום לוי והגב' טל פזי, קדם מתמחה  מפירמת: "שלום לוי, משרד עורכי דין"  כאשר קונה רוכש דירה מקבלן, הוא מחויב גם בשכר טרחת עורך הדין המייצג את הקבלן ברכישה. בפס"ד ע"א 3134/07 … [Read more...]

בטאון מספר 23

  החל מיום 01.10.2015 שיעור המע"מ 17% הכותב מפירמת שלום לוי, משרד עורכי דין: עו"ד שלום לוי    בהתאם לצו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין)(תיקון), התשע"ה -2015, אשר פורסם ביום 10.09.2015, שיעור המע"מ על עסקה החל מיום … [Read more...]

בטאון מס' 22

  גזירות והטבות במיסוי מקרקעין הכותבים מפירמת שלום לוי, משרד עורכי דין: עו"ד שלום לוי והגב' טל פזי, קדם מתמחה              בביטאון מס' 21, עסקנו בהצעת תקציב המדינה לשנים 2015/16 (להלן :"ההצעה") והתמקדנו ברצון לצמצם את הפטור על דירת … [Read more...]

בטאון מס' 21

חזרתו של מס עיזבון הכותבים: עו"ד שלום לוי והגב' טל פזי, קדם מתמחה  מצוקת הדיור בארץ נחשבת לבעיה בסדר עדיפות לאומית. כתוצאה מהאמור, בתיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), השתדלו קברניטי החקיקה לפגוע ככול הניתן בכדאיות הכלכלית … [Read more...]

בטאון מס' 20

מתן הפטר לחייבים בהוצאה לפועל בהמשך למאמר שפורסם בביטאון מס' 16, הננו מתכבדים לעדכנכם, כפי שציפינו, כי לאחר כינונה של הממשלה החדשה, הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק ההוצאה לפועל (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים) (הוראת שעה), התשע"ה-  … [Read more...]