ביטאון מס' 27 – עמדת בתי המשפט ביחס לעמידת החייבים בקריטריונים לקבלת הפטר בהוצאה לפועל

בהמשך למאמרים קודמים שפרסמנו בנושא (ביטאון מספר 16 ו- 20) עדכנו, כי הכנסת אישרה את התיקון לחוק ההוצאה לפועל (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים) (הוראת שעה), התשע"ה-  2014 (להלן: "החוק"). לאחר כניסתו לתוקף של החוק, החלו חייבים להגיש בקשות לקבלת הפטר … [Read more...]

בטאון מס' 22

  גזירות והטבות במיסוי מקרקעין הכותבים מפירמת שלום לוי, משרד עורכי דין: עו"ד שלום לוי והגב' טל פזי, קדם מתמחה              בביטאון מס' 21, עסקנו בהצעת תקציב המדינה לשנים 2015/16 (להלן :"ההצעה") והתמקדנו ברצון לצמצם את הפטור על דירת … [Read more...]

ביטאון מס. 17 – חזקת התא המשפחתי – ניתנת לסתירה

הכותבים: עו"ד שלום לוי והגב' טל פזי, קדם מתמחה חוק מיסוי מקרקעין, תשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") קובע חזקה לעניין התא המשפחתי. סעיף 9 לחוק, דן בחזקת התא המשפחתי בכובע של רוכש (מס רכישה) וסעיף 49 (ב) לחוק, דן בכובע של מוכר (מס שבח). בחזקת התא המשפחתי … [Read more...]

בחינת כדאיות השקעה בקרקע חקלאית

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265 … [Read more...]

תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

התיקון החדש לחוק מיסוי מקרקעין צפוי להשפיע באופן דרמטי על האופן שבו מדווחות עסקאות נדל"ן במשק, על גביית המס בגין עסקאות מקרקעין ועל מגוון הליכי שומות. קראו עכשיו הסבר קצר, תמציתי ומקצועי אודות תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין: מייל: … [Read more...]

טוב שכן קרוב מאח רחוק

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265 … [Read more...]

מיסוי קבוצת רכישה – התוכן הכלכלי לא יוצר זכורת מקרקעין – "יש מאין"

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265 … [Read more...]

קביעת "יום המכירה" בהסכם מכר מקרקעין בעל תנאי מתלא

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265 … [Read more...]

צופה פני עתיד

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265 … [Read more...]

הצדק צריך גם להיראות

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265 … [Read more...]