ביטאון מספר 16- מתן הפטר לחייב מוגבל

  מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל – תחילתה של מהפכה? טרם פיזור הממשלה הקודמת, החלו במשרד המשפטים, לקדם את תזכיר חוק ההוצאה לפועל (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים)(הוראת שעה), התשע"ה-2014 (להלן: "תזכיר החוק") שהיה וייצא לפועל, תרתי משמע, … [Read more...]

בטאון מספר 15- צו תשלומים בהוצאה לפועל

צו תשלומים בהוצאה לפועל   חייבים רבים סבורים, כי היה ותיק הוצאה לפועל נפתח נגדם ואין בידם לשלם את מלוא החוב, הרי שעולמם הולך להיחרב עליהם. בכדי לשפוך אור על תפיסה קלוקלת זו, נבהיר במאמרנו את האפשרויות המשפטית העומדת בפני החייבים, בין היתר לבקש … [Read more...]

ביטאון מספר 14-מע"מ בשיעור אפס בעסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי

חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 47), התשע"ה -2014 (להלן בהתאמה: "התיקון" ו/או "החוק") הינו תיקון, אשר מחיל מע"מ בשיעור אפס, על מכירת זכויות בדירת מגורים חלופית, על שירותי חיזוק הניתנים על ידי היזם לדיירים במסגרת פרויקטים מסוג תמ"א 38 (חיזוק וכן הריסה … [Read more...]

הפקדת ערובה על ידי התובע

הכותבים: עו"ד מתתיהו ברוכים ועו"ד שלום לוי מפירמת: "לוי-ברוכים, משרד עורכי דין" במסגרת ניהול הליכים אזרחיים המתנהלים בבתי המשפט, ניתן, באמצעות שימוש מושכל בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), הקובעות את "כללי המשחק" בבית המשפט, … [Read more...]

ברשות המיסים אין "כפל מצבעים", אך כן יש הטלת מס על מס!

הכותבים: עו"ד שלום לוי ועו"ד מתתיהו ברוכים מפירמת: "לוי – ברוכים, משרד עורכי דין" עולה הסוגיה, האם נכה, תושב ישראל, הרוכש דירה יחידה בישראל, זכאי במסגרת עסקה ליהנות ממדרגת מס הרכישה הראשונה הקבועה בסעיפים 9(ג1ג)(3) ו – 9(ג1ד)(3) לחוק מיסוי מקרקעין … [Read more...]

מיסוי מקרקעין – "יום המעבר" – הגיגים ודקויות, תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

הכותבים: עו"ד שלום לוי ועו"ד מתתיהו ברוכים מפירמת: "לוי – ברוכים, משרד עורכי דין" מיום 01.01.2014 נכנס לתוקף חלקו השני של תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג -1963 (להלן בהתאמה: "התיקון" ו/או "החוק" ו/או "יום המעבר"), במסגרתו נמחק … [Read more...]

מי צריך לשלם על התיקונים בדירה, השוכר או המשכיר?

הכותב : עו"ד מתתיהו ברוכים מפירמת : "לוי-ברוכים, משרד עורכי דין" כמה פעמים שאלתם את עצמכם, האם החובה לתקן את הפגם שקיים בדירתכם השכורה, חלה עליכם או על המשכיר? אין ספק, שמדובר באחת מנקודות החיכוך הנפוצות והנפיצות ביותר בין משכיר ושוכר דירה. … [Read more...]

מינוי אפוטרופוס לדין

הנחת היסוד בדין הישראלי הינה, כי כל אדם זכאי לזכויות וחובות, מלידתו ועד מותו וכן הוא זכאי גם, לבצע כל פעולה משפטית שהוא חפץ וזאת, אלא אם כן כשירות זו נשללה או הוגבלה בחוק או על ידי בית המשפט. בסעיף 33 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 … [Read more...]

כיצד מבטלים עיקול מקרקעין ישן נושן?

סעיף 41 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן: "חוק ההוצל"פ") קבע המחוקק, כי עיקול מקרקעין אשר בחלוף 3 שנים מיום הטלתו לא נעשו פעולות לשם מימושו, דינו בטלות. למקרא הסעיף נראה שמדובר במלאכה פשוטה אולם בפרקטיקה, בקשות שמוגשות ללא נימוקים מתאימים, כפי … [Read more...]