הרצאתו של עו"ד שלום לוי – עובדי תע"ש – דירות מגורים

בנושא שינוי חקיקה ומן הפסיקה - דירות מגורים

בנושא שינוי חקיקה ומן הפסיקה – דירות מגורים