הרשמה לביטאון

חברים יקרים, קולגות נכבדים ולקוחותינו היקרים.

בהתחשב בשינויים התכופים החלים חדשות לבקרים בתחומי המשפט, הן בראי החקיקה והן בראי הפסיקה. עולות סוגיות רבות ומגוונות, אשר לחלקן מצאנו פתרונות יצירתיים וחדשנים, שאתם מצאנו לנכון לפרוס בפניכם ככלי עזר. את עיקרם של נושאים ייחודיים אלה, בחרנו לשתף אתכם באופן דיסקרטי באמצעות הרשמתכם לבטאון המשרד.

בברכה,
צוות משרד שלום לוי, עורכי דין