Archives for דצמבר 2013

מי צריך לשלם על התיקונים בדירה, השוכר או המשכיר?

הכותב : עו"ד מתתיהו ברוכים מפירמת : "לוי-ברוכים, משרד עורכי דין" כמה פעמים שאלתם את עצמכם, האם החובה לתקן את הפגם שקיים בדירתכם השכורה, חלה עליכם או על המשכיר? אין ספק, שמדובר באחת מנקודות החיכוך הנפוצות והנפיצות ביותר בין משכיר ושוכר דירה. … [Read more...]

מינוי אפוטרופוס לדין

הנחת היסוד בדין הישראלי הינה, כי כל אדם זכאי לזכויות וחובות, מלידתו ועד מותו וכן הוא זכאי גם, לבצע כל פעולה משפטית שהוא חפץ וזאת, אלא אם כן כשירות זו נשללה או הוגבלה בחוק או על ידי בית המשפט. בסעיף 33 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 … [Read more...]

כיצד מבטלים עיקול מקרקעין ישן נושן?

סעיף 41 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן: "חוק ההוצל"פ") קבע המחוקק, כי עיקול מקרקעין אשר בחלוף 3 שנים מיום הטלתו לא נעשו פעולות לשם מימושו, דינו בטלות. למקרא הסעיף נראה שמדובר במלאכה פשוטה אולם בפרקטיקה, בקשות שמוגשות ללא נימוקים מתאימים, כפי … [Read more...]