מקרקעין – דמי שימוש ראויים

סעיף 33 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע, כי שותף אשר עשה שימוש במקרקעין משותפים, חייב ליתר השותפים שבמקרקעין, לפי חלקיהם "שכר ראוי בעד שימוש". זכות זו, כפי שהיטיב להסביר זאת בית המשפט העליון בפרשת חברת הירקון בע"מ (ע"א 7156/10 … [Read more...]