רוכשי דירה מקבלן, תדאגו לקבל מהקבלן טופס 50

אם אתם רוכשים דירה מקבלן, תפצירו מהקבלן להמציא לכם, לפני החתימה על חוזה המכר, אישור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), או לכל הפחות להתנות את התשלום האחרון עבור הדירה, בהמצאת האישור האמור. מאמרנו אם כן יעסוק … [Read more...]