בטאון מס' 19 גביית דמי ארנונה מבעל שליטה

גביית דמי ארנונה מבעל שליטה האם רשות מקומית יכולה לגבות חוב ארנונה מבעלי השליטה בחברה פרטית, אשר אינה פעילה עוד? סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) – התשנ"ג- 1992 (להלן: "החוק"), מעניק סמכות לרשות המקומית לגבות את … [Read more...]

בטאון מס' 18- הגדרת דירת מגורים

קבלת הקלה במס רכישה ברכישת דירת מגורים אינה מחייבת קבלת הקלה במס שבח הכותבים: עו"ד שלום לוי והגב' טל פזי, קדם מתמחה על האבחנה בין חיוב במס שבח בגין מכירת דירת מגורים, לבין חיוב במס רכישה בגין רכישת דירת מגורים, עמד בית המשפט בפסקי דין רבים. … [Read more...]

ביטאון מס. 17 – חזקת התא המשפחתי – ניתנת לסתירה

הכותבים: עו"ד שלום לוי והגב' טל פזי, קדם מתמחה חוק מיסוי מקרקעין, תשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") קובע חזקה לעניין התא המשפחתי. סעיף 9 לחוק, דן בחזקת התא המשפחתי בכובע של רוכש (מס רכישה) וסעיף 49 (ב) לחוק, דן בכובע של מוכר (מס שבח). בחזקת התא המשפחתי … [Read more...]

ביטאון מספר 16- מתן הפטר לחייב מוגבל

  מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל – תחילתה של מהפכה? טרם פיזור הממשלה הקודמת, החלו במשרד המשפטים, לקדם את תזכיר חוק ההוצאה לפועל (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים)(הוראת שעה), התשע"ה-2014 (להלן: "תזכיר החוק") שהיה וייצא לפועל, תרתי משמע, … [Read more...]

ביטאון מספר 14-מע"מ בשיעור אפס בעסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי

חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 47), התשע"ה -2014 (להלן בהתאמה: "התיקון" ו/או "החוק") הינו תיקון, אשר מחיל מע"מ בשיעור אפס, על מכירת זכויות בדירת מגורים חלופית, על שירותי חיזוק הניתנים על ידי היזם לדיירים במסגרת פרויקטים מסוג תמ"א 38 (חיזוק וכן הריסה … [Read more...]

הפקדת ערובה על ידי התובע

הכותבים: עו"ד מתתיהו ברוכים ועו"ד שלום לוי מפירמת: "לוי-ברוכים, משרד עורכי דין" במסגרת ניהול הליכים אזרחיים המתנהלים בבתי המשפט, ניתן, באמצעות שימוש מושכל בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), הקובעות את "כללי המשחק" בבית המשפט, … [Read more...]

ברשות המיסים אין "כפל מצבעים", אך כן יש הטלת מס על מס!

הכותבים: עו"ד שלום לוי ועו"ד מתתיהו ברוכים מפירמת: "לוי – ברוכים, משרד עורכי דין" עולה הסוגיה, האם נכה, תושב ישראל, הרוכש דירה יחידה בישראל, זכאי במסגרת עסקה ליהנות ממדרגת מס הרכישה הראשונה הקבועה בסעיפים 9(ג1ג)(3) ו – 9(ג1ד)(3) לחוק מיסוי מקרקעין … [Read more...]

מיסוי מקרקעין – "יום המעבר" – הגיגים ודקויות, תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

הכותבים: עו"ד שלום לוי ועו"ד מתתיהו ברוכים מפירמת: "לוי – ברוכים, משרד עורכי דין" מיום 01.01.2014 נכנס לתוקף חלקו השני של תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג -1963 (להלן בהתאמה: "התיקון" ו/או "החוק" ו/או "יום המעבר"), במסגרתו נמחק … [Read more...]

מי צריך לשלם על התיקונים בדירה, השוכר או המשכיר?

הכותב : עו"ד מתתיהו ברוכים מפירמת : "לוי-ברוכים, משרד עורכי דין" כמה פעמים שאלתם את עצמכם, האם החובה לתקן את הפגם שקיים בדירתכם השכורה, חלה עליכם או על המשכיר? אין ספק, שמדובר באחת מנקודות החיכוך הנפוצות והנפיצות ביותר בין משכיר ושוכר דירה. … [Read more...]

מינוי אפוטרופוס לדין

הנחת היסוד בדין הישראלי הינה, כי כל אדם זכאי לזכויות וחובות, מלידתו ועד מותו וכן הוא זכאי גם, לבצע כל פעולה משפטית שהוא חפץ וזאת, אלא אם כן כשירות זו נשללה או הוגבלה בחוק או על ידי בית המשפט. בסעיף 33 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 … [Read more...]