הרצאתו של עו"ד שלום לוי – עובדי תע"ש – דירות מגורים

[Read more...]

מצגת – לשכת השמאים – תל אביב

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265 … [Read more...]

בחינת כדאיות השקעה בקרקע חקלאית

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265 … [Read more...]

תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

התיקון החדש לחוק מיסוי מקרקעין צפוי להשפיע באופן דרמטי על האופן שבו מדווחות עסקאות נדל"ן במשק, על גביית המס בגין עסקאות מקרקעין ועל מגוון הליכי שומות. קראו עכשיו הסבר קצר, תמציתי ומקצועי אודות תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין: מייל: … [Read more...]

טוב שכן קרוב מאח רחוק

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265 … [Read more...]

מיסוי קבוצת רכישה – התוכן הכלכלי לא יוצר זכורת מקרקעין – "יש מאין"

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265 … [Read more...]

קביעת "יום המכירה" בהסכם מכר מקרקעין בעל תנאי מתלא

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265 … [Read more...]

צופה פני עתיד

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265 … [Read more...]

הצדק צריך גם להיראות

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265 … [Read more...]

פחת ינוכה אם נוכה בפועל בלבד

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265 … [Read more...]