תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

התיקון החדש לחוק מיסוי מקרקעין צפוי להשפיע באופן דרמטי על האופן שבו מדווחות עסקאות נדל"ן במשק, על גביית המס בגין עסקאות מקרקעין ועל מגוון הליכי שומות. קראו עכשיו הסבר קצר, תמציתי ומקצועי אודות תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין:

תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265