תחומי התמחות

נדל"ן

למשרד "שלום לוי עורכי דין" ניסיון בייעוץ ובליווי בעסקאות מסועפות ומורכבות בתחום הנדל"ן והמיסוי. לכן, משרדנו מעניק קתדרה משמעותית לטיפול יעיל, מעשי ומקצועי בייצוג הן רוכשים והן מוכרים של נכסי מקרקעין [פרטיים ומסחריים]. המשרד מעניק מענה וטיפול משפטי מקיף לכלל שלבי העסקה ומלווה את הלקוח באופן רציף והולם, משלב התכנון והבדיקות המוקדמות ברשויות הרלוונטיות לעסקה, דרך ניהול משא ומתן וכלה בטיפול בסוגיות המיסויות והמשפטיות המתעוררות טרם השלמת העסקה. המשרד מתמחה בכל סוגי העסקאות, הן בעסקאות מכר פשוטות והן בעסקאות קומבינציה ומסועפות מסובכות. ראוי לציין כי במסגרתן ניתן על ידי המשרד ייעוץ וליווי משפטי, כגון התקשרויות עם גורמים חיצוניים, המתכננים ומבצעים עבודות שונות.

בין היתר, מטפל המשרד בליווי משפטי לקבוצות רכישה, פינוי בינוי, רכישת מגרשים, הסכמי רכישה בהסכמי בניהנדל"ן מניב, נכסים בדמי מפתח, תמ"א 38, הסכמי חכירהמשכנתאות בתים משותפים,בניה עצמית, רישום, מימון שכירויות, לרבות טיפול בהסכמים לגיבוש הקבוצה, התקשרות מול קבלנים, וכן ייעוץ וטיפול רצוף לנכסים בבעלות תושבי חוץ בישראל. בין שאר פעולותיו מספק המשרד ייעוץ משפטי ומענה לתחומים הגובלים לדיני מקרקעין בסיסיים, כגון תביעות לפינוי מושכרהפקעות מקרקעיןסילוק יד ייצוג איחוד וחלוקהתביעות לפירוק שיתוף ושינוי יעוד,.

משפט מסחרי

אנו, במשרד "שלום לוי עורכי דין" מאמינים כי, לשם מתן מענה איכותי, מקצועי ויעיל לכלל לקוחותינו, עלינו להתוודע לייחודיות הקיימת כל לקוח ולקוח, באמצעות הכרת התחום בו הישות המשפטית פועלת, על כל מרכיביה וענפיה, במלוא מובן הביטוי. יתרה מכך, משרדנו מלווה את לקוחותיו לאורך כל הדרך בכל ענפי המשפט המסחרי, מיצירת הישות המשפטית וכלה בעריכת הסכמים, דרך מתן מענה מקצועי ומהיר לסוגיות מעולם המשפט והמסחר, בהן נתקלת הישות המשפטית במסגרת ניהולה השוטף תוך שימת לב לדקויות השונות. בין היתר, מטפל המשרד בהסכמי מכירה ורכישה של עסקיםהסכמי הפצההקמת חברות ושותפויות, פירוק חברותהסכמי הלוואהסוגיות חוזיותהסכמי שותפותזכייניתהסכמי מייסדים ובשיווק.

 מיסים

משרד "שלום לוי עורכי דין" מעניק ייצוג וליווי מקסימאליים ללקוחותיו בהליכים מגוונים,  באמצעות מיזוג הבקיאות מעולם המשפט המסחרי לצד המומחיות המיסוית. צורת עבודה זו  מסייעת בידינו להעניק ללקוחותינו את השירות היעיל ביותר, ולא אחת דובר בחוט השערה, אשר עשויה להכריע את כף המאזניים באשר לתוצאות הצלחת העסקה. ענף המיסוי עמוס בחקיקה, בהוראות פנימיות ובפסיקה , המשתנות חדשות לבקרים. משום כך, רק המתמסר גרידא, יהא מיומן דיו, להימצא מקצועי לטפל בסוגיות שונות. כידוע, החיוב במס מהווה מנה משמעותית מרווחי הפעילות הכלכלית. היות שכך, מוטלת החובה והזכות כאחד על העוסקים בסוגיה מורכבת זו, להגות עסקאות משפטיות באופן שבסופו של יום, יוצג בפני הנישום תכנון נכון ולגיטימי לביצוע פעולותיו הכלכליות. בין היתר, מטפל המשרד במס מכירה, מציאת פתרונות לבעיות הקשורות לנדל"ן, תכנוני מס בעסקאות נדל"ן,מס רכישהאגרות בניהמס שבח, היטל השבחהקבלת החלטות מקדמיות (Pre-ruling) מאת רשות המיסים, ניצול מקסימאלי של הפטוריםמס ערך מוסףניהול השגות ועררים על שומות לפאנלים השונים, היטלי פיתוח ליווי וייצוג נישומים בטריבונלים השונים, תוךהצגת מגוון תכנונים יצירתיים ואלטרנטיביים למבנה המטיב עם העסקה, על מנת להפחית את החבות במס.