קביעת "יום המכירה" בהסכם מכר מקרקעין בעל תנאי מתלא

קביעת יום המכירה
מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265