מיסוי

מיסויהמשרד מעניק ייצוג וליווי מקסימליזם ללקוחתיו בטרנסאקציות מגוונות.

משרד "שלום לוי עורכי דין", מעניק ייצוג וליווי מקסימאליים ללקוחותיו בהליכים מגוונים,  באמצעות מיזוג הבקיאות מעולם המשפט המסחרי לצד המומחיות המיסוית. צורת עבודה זו  מסייעת בידינו להעניק ללקוחותינו את השירות היעיל ביותר, ולא אחת דובר בחוט השערה, אשר עשויה להכריע את כף המאזניים באשר לתוצאות הצלחת העסקה. ענף המיסוי עמוס בחקיקה, בהוראות פנימיות ובפסיקה , המשתנות חדשות לבקרים. משום כך, רק המתמסר גרידא, יהא מיומן דיו, להימצא מקצועי לטפל בסוגיות שונות.

כידוע, החיוב במס מהווה מנה משמעותית מרווחי הפעילות הכלכלית. היות שכך, מוטלת החובה והזכות כאחד על העוסקים בסוגיה מורכבת זו, להגות עסקאות משפטיות באופן שבסופו של יום, יוצג בפני הנישום תכנון נכון ולגיטימי לביצוע פעולותיו הכלכליות. בין היתר, מטפל המשרד במס מכירה, מציאת פתרונות לבעיות הקשורות לנדל"ן, תכנוני מס בעסקאות נדל"ן,מס רכישהאגרות בניהמס שבח, היטל השבחהקבלת החלטות מקדמיות (Pre-ruling) מאת רשות המיסים,ניצול מקסימאלי של הפטוריםמס ערך מוסףניהול השגות ועררים על שומות לפאנלים השונים, היטלי פיתוח ליווי וייצוג נישומים בטריבונלים השונים, תוךהצגת מגוון תכנונים יצירתיים ואלטרנטיביים למבנה המטיב עם העסקה, על מנת להפחית את החבות במס.