מס רכישה – השינוי הצפוי בחישוב מס רכישה – 2014 – חלק ב'

חישוב מס רכישה | הכותב: עו"ד שלום לוי 

חישוב מס רכישה

  • קונה בית חדש? נכס להשקעה?
  • רוצה לחשב את מס הרכישה בצורה מדויקת?
  • מעוניין להקטין את מס הרכישה למינימום האפשרי?

רקע – מס רכישה הינו מס המוטל על (יחיד או איגוד) הרוכש זכות במקרקעין או עושה פעולה במקרקעין. המס נכפה מכוח סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין הקובע את החבות העקרונית ומותיר את קביעת שיעור המס לתקנות שמתקין שר האוצר באישור וועדת הכספים של הכנסת. מס הרכישה הינו בשיעור משתנה או בשיעור קבוע משווי המקרקעין בהתאם לסוג המכירה או המקרקעין וזהות הרוכש, כלומר: בניגוד למס שבח שמוטל  על המוכר רק עם נוצר רווח, מס רכישה מוטל בכל עסקת רכישה (אלא אם כן, נקבע פטור ספציפי) וזאת משום שמקורו של מס הרכישה הינו בדמות אגרה.

>>רוכשים דירה מקבלן? לחצו כאן למדריך המלא
>>רוכשים דירה יד שניה? לחצו כאן למידע שיחסוך לכם הרבה זמן וכסף

בתיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג -1963 (להלן בהתאמה: "התיקון" ו/או "חוק" ו/או "חוק מיסוי מקרקעין"), התרחשו מספר שינויים, בין היתר, התווספו שתי מדרגות מס רכישה חדשות ברכישת דירת מגורים וכן תוקנה הגדרת "דירה יחידה" בקשר למס רכישה כך שדירה יחידה תחשב לדירה יחידה גם כאשר בנוסף עליה, יש לרוכש דירת מגורים נוספת שחלקו בה אינו עולה על 1/3.

>>תיקון מס' 76 לחוק מקרקעין – מידע נוסף שכדאי להכיר

בטבלה שלהלן סיכמנו עבורכם את שיעורי המס החדשים (לפי תקופות) לצורך חישוב מס רכישה, החל מתקופת הוראת השעה (מיום 24.02.2013).

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265

toshalom

toshalom1