ביטאון 29

 עדכון סכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

 הוראת ביצוע 1/2016

                מס רכישה

דירת מגורים יחידה – יום הרכישה 16.01.2016 – 15.01.2017

על חלק השווי שעד 1,600,175 ₪ לא ישולם מס
על החלק שבין 1,600,175 ₪ – 1,898,005 ₪ 3.5%
על החלק שבין 1,898,005 ₪ – 4,896,615 ₪ 5%
על החלק שבין 4,896,615 ₪ – 16,322,055 ₪ 8%
על החלק העולה על 16,322,055 ₪ 10%

 

דירת מגורים שאינה יחידה – יום הרכישה 16.01.2016 – 15.01.2017

על החלק השווי שעד 4,896,615 ₪ 8%
על החלק השווי העולה על 4,896,615 ₪ 10%

 

הקלה לעולה – חל בשנה שלפני העלייה לישראל ועד שבע שנים לאחריה.

על החלק השווי שעד 1,734,225 ₪ 0.5%
על חלק השווי העולה על 1,734,225 ₪ 5%

 

מס שבח

בהתאם לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין מיום 01.01.2014 הפטור לפי הוראות פרק חמישי 1 מוגבל בתקרה בהתאם להוראות סעיף 49א(א1) לחוק מיסוי מקרקעין.

מיום 01.01.2016 – 31.12.2016 – 4,456,000 ₪

 

סעיף 49ה' לחוק מיסוי מקרקעין –  מגביל את הפטור במכירת שתי דירות.

שווי שתי הדירות הנמכרות יחד – 2,004,000 ₪
שווי מירבי של שתי דירות – 3,334,000 ₪

 

סעיף 49ז' לחוק מיס

הקלה לעולה – חל בשנה שלפני העלייה לישראל ועד שבע שנים לאחריה.

על החלק השווי שעד 1,734,225 ₪ 0.5%
על חלק השווי העולה על 1,734,225 ₪ 5%

 

מס שבח

בהתאם לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין מיום 01.01.2014 הפטור לפי הוראות פרק חמישי 1 מוגבל בתקרה בהתאם להוראות סעיף 49א(א1) לחוק מיסוי מקרקעין.

מיום 01.01.2016 – 31.12.2016 – 4,456,000 ₪

 

סעיף 49ה' לחוק מיסוי מקרקעין –  מגביל את הפטור במכירת שתי דירות.

שווי שתי הדירות הנמכרות יחד – 2,004,000 ₪
שווי מירבי של שתי דירות – 3,334,000 ₪

 

סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין

תקרת הפטור – 2,105,900 ₪
רצפת הפטור – 527,400 ₪

 

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לעו"ד שלום לוי, באחד האמצעים הבאים:

מייל :  shalom@l-law.co.il   טלפון: 03-5600265

וי מקרקעין