בטאון מס' 20

מתן הפטר לחייבים בהוצאה לפועל


bookeeping

בהמשך למאמר שפורסם בביטאון מס' 16, הננו מתכבדים לעדכנכם, כפי שציפינו, כי לאחר כינונה של הממשלה החדשה, הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק ההוצאה לפועל (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים) (הוראת שעה), התשע"ה-  2014 (להלן: "החוק").

החוק הועלה לראשונה בכנסת שעברה, ושרת המשפטים החדשה, איילת שקד, המשיכה לקדמו.

החוק החדש מקנה לרשמי ההוצאה לפועל סמכות לתת פטורים מחובות, לחייבים מוגבלים באמצעים – סמכות שטרם חקיקת החוק, הייתה שייכת בלעדית לבתי המשפט המחוזיים במסגרת הליך של פשיטת רגל.

מדברי ההסבר של החוק נלמד, כי מטרתו לעזור לכ -22,000 חייבים שמטופלים כיום במערכת ההוצאה לפועל ואשר הוכרזו כחייבים מוגבלים באמצעים לפני למעלה מארבע שנים.

החוק החדש יתמקד בחייבים מוגבלים באמצעים, מחוסרי נכסים, שהסתבכו בתום לב בחובות ושעומדים בצו החיוב בתשלומים שנקבע להם בהוצאה לפועל וחרף זאת פירעון החוב אינו נראה האופק. ליתר דיוק, החוק קובע, כי מדובר בתיקים שבהם צו התשלומים אשר נקבע, נמוך מגובה הריבית שנצברת בתיק והלכה למעשה, יידרשו שנים רבות, אם בכלל, על מנת לפרוע את החוב, כשבמקביל החייב חי תחת הגבלות רבות (עיכוב יציאה מן הארץ, היעדר אפשרות להקים עסק, לכהן כבעל מניות בחברה וכיו"ב), מה שמקשה עליו לצאת לדרך חדשה.

עקב מצבם הכלכלי הקשה של חייבים רבים, הם נמנעים מהליך של פשיטת רגל עקב הסרבול הבירוקרטי וכן  תשלומי האגרות הגבוהים הנלווים לכך.

על פי החוק החדש, אשר יחול בשלוש השנים הקרובות, יוכלו רשמי ההוצל"פ לתת הפטר לחייבים אשר עומדים בתנאים הבאים:

  1. החייב הוגדר כחייב מוגבל באמצעים במשך ארבע השנים האחרונות טרם הגשת בקשת ההפטר;
  2. סך חובותיו עומדים על 800 אלף ₪ או פחות;
  3. אין ברשות החייב נכסים בעלי ערך אשר ניתן לעקל, למימוש או למכירה מלבד משכורת או הכנסה אשר החייב זכאי לה;
  4. החייב עמד בצו התשלומים שנקבע לו בשלוש השנים לפני בקשת ההפטר;
  5. אין כנגד בקשת פשט"ר תלויה ועומדת.

לאחר שהחייב הגיש את בקשתו, הרשם יבצע בדיקה ויאשר, כי החייב עומד בתנאי החוק דלעיל, תפורסם הודעה על פתיחה בהליך למתן הפטור ברשומות, בעיתונות ובאינטרנט וכן תשלח הודעה אישית לכל נושה או זוכה שהחייב פרט בבקשתו.

הליך ההפטר יהיה זהה , כלומר על החייב לעמוד בתנאים שנקבעו בפקודה וכן להמתין לסיום תהליך הפרסום.

חשוב לציין, כי לשכת עורכי הדין ניסתה במהלך הדיונים לשנות את החוק. הלשכה  דרשה מס' דרישות שלבסוף לא נענו: חובות נמוכים לא יימחקו, עריכת חקירות מעמיקות על מנת שניתן יהיה לאתר רמאים בעלי הכנסות לא רשומות שינסו ליהנות ממחיקת החובות וכן לקבוע נאמן לכל תיק.

לדברי השרה שקד, מדובר בשינוי מבורך בחברה ובכלכלה הישראלית וכן, אנשים רבים יוכלו לנשום לרווחה. חברת הכנסת מירב מיכאלי, אשר צרפה הצעת חוק פרטית משלה, הוסיפה שמדובר בתיקון עוול גדול וצעד נוסף בטיפול בעוני ומחובת נבחרי הציבור לסייע לאותם להשתקם ולחזור למעגל העבודה.

אנו סבורים, כי הצעת החוק במתכונתה הנוכחית היא טובה אך יחד עם זאת, כן היה מקום להכניס למנגנון החדש בהוצאה לפועל, מינוי בעל תפקיד עם סמכויות מתאימות, בכדי לפקח על ההליך, על החייב וכן להציג עבור עמדתו בפני הרשם וזאת, מקום שקולה של המדינה (כונס הנכסים הרשמי) לא נשמע.

 

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לעו"ד מתתיהו ברוכים, באחד האמצעים הבאים:

מייל: matitiahu@l-law.co.il , טלפון: 03-5600265

מייל :  shalom@l-law.co.il   טלפון: 03-5600265