בטאון מספר 23

 

החל מיום 01.10.2015 שיעור המע"מ 17%

הכותב מפירמת שלום לוי, משרד עורכי דין: עו"ד שלום לוי   untitled

בהתאם לצו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין)(תיקון), התשע"ה -2015, אשר פורסם ביום 10.09.2015, שיעור המע"מ על עסקה החל מיום 01.10.2015 יעמוד על 17% במקום 18% כיום.

גם רוכש דירה מקבלן, שחתם על העסקה לפני 01.10.2015 (הרבה לפני), עשוי ליהנות משיעור המע"מ החדש, בתנאי שטרם הסתיימה בניית הדירה והחזקה טרם הועברה לחזקת הרוכש. דהיינו, יתרת התשלומים אשר טרם שולמו לקבלן יחויבו בשיעור של 17% בלבד.

אך, במקרה בו, הדירה הועברה לחזקת הרוכש עד ליום 30.09.2015, יתרת התשלומים שנותרו ככול שנותרו יחויבו בשיעור של 18%.

משמע, עדיף לרוכש לנסות ולדחות את התשלום וכן את מועד המסירה ליום 01.10.2015, כדי ליהנות משיעור המע"מ המופחת.

באמירה כללית ביותר לחוק מע"מ יש כללים מיוחדים לקביעת מועד אירוע המס והדבר משתנה בהתאם לסוג העסק (הענקת שירותים או מכירת טובין) ודרך הדיווח (בסיס מזומן ובסיס תשלומים).

ירידת שיעור המע"מ ב -1%, עשויה להסתכם ברווח של אלפי שקלים לצרכן הסופי ובלבד שנדחה את מועד אירוע המס ליום 01.10.2015 וכן הצרכן הסופי עשוי להיות הורים/חברים וסתם מכרים, שממש עכשיו רכשו דירה וטוב תעשו באם תעבירו להם את האינפורמציה האמורה בצו, טרם ביצוע התשלום הבא.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לעו"ד שלום לוי, באחד האמצעים הבאים:

מייל: shalom@l-law.co.il    טלפון: 03-5600265